Резолюція учасників круглого столу «Сучасні проблеми впровадження статевого виховання, ґендерної політики та ювенальної юстиції в освітню систему України» /25.04.2012/

Зусиллями Всеукраїнської громадської організації «Батьківський комітет України» 24-25 лютого 2012 року у Палаці Культури КНЕУ (Київ), за участі бл. 1300 учасників від батьківського активу, практикуючих психологів, фахівців Міністерства освіти, управлінь, Національної академії педагогічних наук України, Міністерства юстиції, депутатів Верховної Ради України, директорів шкіл з усіх регіонів України, а також кваліфікованих і небайдужих педагогів було проведено ІІ Всеукраїнський батьківський форум, на якому було обговорено спільні дії з ефективної взаємодії з навчальними закладами у сфері духовно-морального виховання дітей, подолання і попередження різних негативних тенденцій у суспільстві. Було прийнято резолюцію і звернення до всіх сімейних кіл із закликом її підтримати. 

Сімейна громадськість Приірпіння, громадські організації та священнослужителі, спостерігаючи із глибоким занепокоєнням за зростаючими загрозами морального здоров’я суспільства через пропаганду сумнівних цінностей, зокрема через спроби впровадження в шкільну систему некритично запозичуваних із Заходу програм сексуального виховання, якими намагаються замінити виховання статеве; гендерної політики та ювенальної юстиції, що посягають на традиційні для українського суспільства суспільні цінності, моральність та духовність, за методичної допомоги ВГО «Батьківський комітет України» та Центру здорового способу життя і профілактики ВІЛ/СНІДу Інституту професійно-технічної освіти НАПН України провели круглий стіл «Сучасні проблеми впровадження статевого виховання, ґендерної політики та ювенальної юстиції в освітню систему України».

Учасники круглого столу говорили про наступне

Учасники круглого столу констатували, що останнім часом в педагогічну практику України без достатнього наукового обґрунтування запроваджуються запозичені із-за кодону педагогічні технології та посібники, які пропагують сексуальне виховання. Це такі програми, як так звана програма «Хоуп», програма «Life-skills» (Життеві навички), підручники «Основи здоров’я», авторами яких є Т.Воронцова та В.Пономаренко, програми «Школа проти СНІДу». Методики, які містяться у таких програмах, орієнтують молодь на те, що, нібито, існує безпечний секс, забуваючи, що по-справжньому безпечні статеві відносини можуть бути тільки у шлюбі. Методологічні принципи, які обґрунтовують ці програми – «безпечний секс виключно у презервативі» та «відстрочування початку статевого життя» руйнують базові принципи, на яких ґрунтується сучасне суспільство – парний шлюб, міцну родину, взаємну любов, кохання, народження та виховання дітей.

Йдеться про систему заходів, що посягають на традиційні суспільні цінності, моральну та духовну спадщину нашого народу, про пряму загрозу існування сім’ї, а тим самим і держави. Такими програмами намагаються змінити моральні установки сучасної молоді, зруйнувати принципи традиційного виховання, яке має орієнтувати на сімейні цінності, шлюб і виховання дітей, народжених у такому шлюбі. Саме сімейне виховання, як було підкреслено на форумі, може і повинно стати запорукою як фізичного, так і морального та духовного здоров’я сучасного суспільства.
Учасники круглого столу вважають, що навчально-виховна робота у закладах освіти має ґрунтуватися на традиційних для українського суспільства сімейних цінностях, допомагати дітям усвідомити важливість родинних стосунків, мотивувати усвідомлене та відповідальне батьківство. Педагоги Приірпіння - учасники круглого столу запевнили присутніх, що в навчальних закладах регіону ризиковані з точки зору суспільної моралі заходи в жодному навчальному закладі м. Ірпеня не проводилися і не проводяться. У навчальних закладах висококваліфіковані педагоги пропагують цінності високого етичного спрямування.
Учасники круглого столу висловили занепокоєння спробами реалізації так званої гендерної політики, яка замінює природні в кожному суспільстві взаємини між статями. Висловлене занепокоєння спробами запровадженням так званої ювенальної юстиції.
Актуальність цього питання підтверджує і те, що Львівська, Тернопільська обласні ради, Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська міські ради відповідними зверненнями твердо засудили впровадження ґендерної політики та ювенальної юстиції в Україні. Окрім того, 12.03.2012 року Волинська обласна рада виступила з відповідним зверненням, у якому засудила гомосексуальні шлюби.

Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2011 року № 597/2011 Концепція кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні спрямована на формування підґрунтя для розвитку кримінальної юстиції у напрямку пропагування інститутів ювенальної юстиції, звільнення неповнолітньої особи від кримінальної відповідальності в контексті програми відновного правосуддя. Розпорядженням Кабінету Міністрів України N 1039-р від 12 жовтня 2011 р. було затверджено План заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, який передбачає створення служби пробації (нагляду) вже у 2012 році, а також внесення змін до кримінального та кримінально-процесуального законодавства, зокрема, в частині здійснення кримінального судочинства щодо неповнолітніх з питань впровадження програм з відновного правосуддя. Міжнародна практика впровадження такого законодавства для неповнолітніх має цілий ряд негативних наслідків: призводить до руйнування інституту сім’ї, є чинником стрімкого зростання молодіжної злочинності, обумовлює втрату авторитету батьків у вихованні своїх дітей, веде до розбещеності малолітніх, сприяє збільшенню доносів на батьків та педагогів через телефони гарячої лінії або спеціально вишколених учнів – волонтерів – омбудсменів, медіаторів тощо.

Паралельно активно впроваджується в національний суспільний розвиток гендерна рівність: урядом затверджено План заходів з проведення Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року, що містить інформаційно-просвітницькі програми з питань виховання гендерної культури та запобігання всім формам насильства (в тому числі і в сім’ї), для використання в позашкільній та позаурочній роботі. Занепокоєння викликає і наказ екс-Міністра освіти «Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту». 8 вересня 2005 року в Україні прийнято закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» за № 2866-ІV, у якому були закладені основи гендерного законодавства. Разом з тим, жодні правові акти не дають однозначне визначення поняттю “гендерна рівність”, що в світових науково-практичних підходах має близько п’яти неузгоджених між собою та суперечливих значень: в 2005 році термін «гендерна рівність» означав рівний правовий статус жінок і чоловіків, сьогодні, окрім статевої рівності, це означає нівелювання статі - не важливо, ким людина народжується, але важливо ким вона себе відчуває (гетеросексуалом, бісексуалом, гомосексуалістом, лесбіянкою чи трансґендерною особою). Про це свідчить «Резолюція 1728 (2010)» Парламентської Асамблеї Ради Європи, прийнята 29.04.2010р.

Стаття 51 Конституції України містить таке формулювання: «Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка», а Сімейний Кодекс згідно статті 151 надає виключний пріоритет батькам (чоловіку та жінці) у вихованні дітей. Нетрадиційна сексуальна орієнтація не може пропагуватися як норма, тому що вона становить загрозу для інституту сім’ї та права кожної дитини на виховання у традиційній, християнській, моральній сім’ї !

Проаналізувавши педагогічні, психологічні, соціо-культурні та богословсько-релігійні аспекти статевого виховання, гендеру та ювенальної юстиції та впровадження їх в педагогічний процес, учасники круглого столу прийшли до висновку, що під виглядом боротьби за права людини і демократію в США та Європі, пропагується терпиме ставлення до гомосексуальних відносин, легалізація одностатевих шлюбів, прирівнюючи такі союзи до традиційних сімей, надаючи їм права на усиновлення і виховування дітей, здійснюються спроби унормувати статеве розбещення. На жаль, сьогодні ми бачимо конкретні виклики суспільству, а саме: масове поширення СНІДУ, демографічна криза, спотворення поняття духовно-морального виховання, пропагування вільних статевих відносин, що, безперечно, веде до духовного спустошення.
Пасивне споглядання на впровадження гендерної рівності та ювенальної юстиції в національний суспільно-економічний розвиток, подальше видання в національних приватних друкарнях брошур та поширення інформаційних буклетів, що підтримують вибір дітей в шкільному віці своєї статі призведе до поширення неcумісних з національною мораллю та культурою “демократичних форматів” виховання дітей.

Учасники кругло столу «Сучасні проблеми впровадження сексуального виховання, ґендерної політики та ювенальної юстиції в освітню систему України ухвалили:
• підтримати Резолюцію ІІ Всеукраїнського батьківського форуму (звернення додається)
• підготувати на розгляд Ірпінської міської ради проект Звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо недопущення руйнування традиційних, християнських цінностей в українському суспільстві.
• констатувавши, що в жодному з навчальних закладів Приірпіння не перевірені з точки зору природної моралі заходи, які пропагують гомосексуалізм, сексуальне виховання, антидискримінаційні методи виховання не проводилися і не проводяться, учасники круглого столу рекомендували, враховуючи думку громадськості, підтримати зусилля педагогів регіону та посилити взаємодію між батьківською громадськістю, громадськими та релігійними організаціями і педагогами із метою пропаганди високих моральних цінностей, які в першу чергу ґрунтуються на підтримці авторитету школи та батьків, традиційного інституту сім’ї.
• висловитись рішуче проти проведення гей-параду в м. Києві у травні 2012 року.
Українське суспільство має міцно берегти цілісність традиційної сім’ї, духовні і моральні традиції, які будувалися віками. Лише у союзі сім’ї, та сучасної школи як осередках продовження життя нації та передачі соціального досвіду може здійснюватися належне виховання українських дітей. 
 

Правда ли, что предрасположенность к гомосексуализму определена генетически? Поддается ли гомосексуальная ориентация изменению? Что делать, чтобы не допустить развития у ребенка гомосексуальной ориентации? Что делать, если сталкиваешься с пропагандой гомосексуализма или случаями сексуального насилия над детьми? Почему христианство считает гомосексуализм грехом?

За жизнь, свободную от извращений!

Впервые я столкнулся с гомосексуальными отношениями, когда был ребенком. Тогда я стал свидетелем извращенных сексуальных отношений между старшими ребятами.

Я ненавидела жизнь и себя в ней

Сколько себя помню, все детство сравнивала себя с братом, хотела быть такой, как он, чувствовала, что я всего лишь «девочка», поэтому не такая полноценная.© Официальный сайт движения "Любовь Против Гомосексуализма".
При использовании любых материалов сайта на веб-ресурсах гиперссылка (hyperlink) на www.love-contra.org обязательна; в печатных изданиях этот источник указывать как сайт Love-Contra.org; на телевидении и радио этот источник указывать как сайт движения "Любовь Против Гомосексуализма".